KODA


CFA 289/4 HOPE TECH 4-0 Sy. 11/17 green


Prodajna cena: 40,26 €
Cena brez DDV: 33,00 €
DDV: 7,26 €
Cena / kg:


CFA 289/4HH HOPE TECH 4-0 Sy. 11/17 gold


Prodajna cena: 45,75 €
Cena brez DDV: 37,50 €
DDV: 8,25 €
Cena / kg:


CFA 289/4R HOPE TECH 4-0 Sy. 11/17 red


Prodajna cena: 39,65 €
Cena brez DDV: 32,50 €
DDV: 7,15 €
Cena / kg:


CFA 290 FORMULA MD 1, GERMICA Sy.6-9 green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 290R FORMULA MD 1, GERMICA Sy.6-9 red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 300 HOPE TECH 4 pistons green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 300HH HOPE TECH 4 pistons gold


Prodajna cena: 25,41 €
Cena brez DDV: 20,83 €
DDV: 4,58 €
Cena / kg:


CFA 300R HOPE TECH 4 pistons red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 308 GRIMECA EARLY Hy. green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 308R GRIMECA EARLY Hy. red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 309 GRIMECA MECHANICAL Sy.1&1,5 geen


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 310 SHIMANO XT/XTR Hy. GRIMECA Sy.8,CLEG CALIPER, HOPE g


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 310HH SHIMANO XT/XTR Hy. GRIMECA Sy.8,CLEG CALIPER, HOPE


Prodajna cena: 25,41 €
Cena brez DDV: 20,83 €
DDV: 4,58 €
Cena / kg:


CFA 310R SHIMANO XT/XTR Hy. GRIMECA Sy.8,CLEG CALIPER, HOPE


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 311 GRIMECA Hy. System 7 green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 316 DIATECH SPIRAL Y2K green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 316R DIATECH SPIRAL Y2K red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 318 HOPE 2 POT, MINI green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 318HH HOPE 2 POT, MINI gold


Prodajna cena: 25,41 €
Cena brez DDV: 20,83 €
DDV: 4,58 €
Cena / kg:


CFA 318R HOPE 2 POT, MINI red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 325 FORMULA Hydraulic green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg:


CFA 325HH FORMULA Hydraulic gold


Prodajna cena: 25,41 €
Cena brez DDV: 20,83 €
DDV: 4,58 €
Cena / kg:


CFA 325R FORMULA Hydraulic red


Prodajna cena: 22,36 €
Cena brez DDV: 18,33 €
DDV: 4,03 €
Cena / kg:


CFA 326 MAGURA LOUISE, LOUISE FR, CLARA green


Prodajna cena: 12,20 €
Cena brez DDV: 10,00 €
DDV: 2,20 €
Cena / kg: